Fülöp Kristóf

régész, ösztöndíjas PhD hallgató | fulopkr14[et]gmail.com

Bronzkori hamvasztás nyomában – kerámiák tűzbe veszett története c. kísérleti régészeti projekt vezetője

ResearchgateAcademia

Fülöp Kristóf vagyok az ELTE Régészettudományi Intézetének ösztöndíjas doktorandusz hallgatója. Diplomámat ősrégészetből szereztem 2015-ben. Jelenleg késő bronzkori hamvasztásos temetkezésekből írom a doktorimat. Célom az emberi cselekedetek és szándékok, a temetési rítusok rekonstrukciója a tárgyak élettörténetének részletes vizsgálatán keresztül. Ennek érdekében jelenleg egy kísérleti régészeti projekten dolgozom, melyben egy késő bronzkori hamvasztás rekonstruálásán keresztül a kerámiaedények tűz általi átalakulását és temetkezésben betöltött szerepét vizsgálom. A Grd-i Tle-i ásatásokkal bepillantást nyerhetünk egy máig ismeretlen régió szinte érintetlen gazdagságban megőrződött világába. A tellek nyújtotta módszertani lehetőségek lehetővé teszik, hogy a nagyléptékű eseményeken át egészen a legapróbb cselekedeteken keresztül történeteket rekonstruáljunk. Az ásatásokon végzett feltárási és dokumentációs feladataimmal célom ezeknek az egykori történeteknek a megismerése és elmesélése.

 

 

 

Végzettség

2004-2008: Ferences Gimnázium, Szentendre. Középiskolai tanulmányok

2008-2012: ELTE BTK, történelem, régészet alapszak

2012-2015: ELTE BTK, régészet mesterszak, őskor szakirány

2015-: ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola – Régészet Doktori Program

Terepmunka

Ásatások

1.1. Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének megelőző feltárásai:

 • Tiszabura-Bónishát (2009) – régészhallgató
 • Pusztataskony-Ledence (2010-2011) – régészhallgató
 • Jobbágyi-Hosszú-dűlő (2014) – régésztechnikus
 • Berettyóújfalu-Somota dűlő 2, Pap-zug (2015. április-augusztus) – régész / ásatásvezető
 • Derecske-Darabos-dűlő (2016. szeptember – 2 hét), Derecske-Orbán-kúti dábó (2016. szeptember – 1 hét) – régész / ásatásvezető
 • Cserkeszőlő – Tiszakürt /M44-01-09. lelőhelyek/ (2017. június 12 – augusztus 22) – régész / ásatásvezető

1.2. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a MTA BTK MŐT kutatási programja keretében végzett tervásatás:

 • Solt-Tételhegy (2016. szeptember – 1 hét) – régész

1.3. Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének ERD II keretében végzett próbafeltárásai:

 • Tiszakürt – Cserkeszőlő szakaszon /M44-01-09. lelőhelyek/ (2015. október-november) – régész

1.4. Dr. V. Szabó Gábor tervásatásai:

 • Tállya-Várhegy (2011-2012)
 • Parád-Várhegy (2012)
 • Szilvásvárad-Alsónagyverő (2012)
 • Martonyi-Szúnyogdomb (2013)
 • Pázmándfalu-Rétiföldek (2013)

Fémkereső műszeres vizsgálatok és terepbejárás

2.1. Dr. V. Szabó Gábor depókutató programja – nem teljes a felsorolás:

 • Telkibánya-Cserhegy (2010-2012)
 • Pocsaj-Poros (2011)
 • Tállya-Várhegy (2011-2012)
 • Parád-Várhegy (2012)
 • Szilvásvárad-Alsónagyverő (2012)
 • Martonyi-Szúnyogdomb (2013)
 • Pázmándfalu-Rétiföldek (2013)

2.2. A tervezett M4-es autópálya fémkereső műszeres vizsgálata az ERD II keretében (2013)

Magnetométeres kutatás

 • Jobbágyi-Hosszú-dűlő (2015)
 • Solt-Tétel-hegy (2016)

Publikációk

Tudományos

 1. Fülöp Kristóf in press: A kutak rituális szerepe a mindennapi vízadáson túl. Egy késő bronzkori kút Pusztataskony-Ledencéről – The ritual role of wells beyond their everyday water providing function. A Late Bronze Age well from Pusztataskony-Ledence. In: MΩΜΟΣ – Őskoros Kutatók 9. Összejövetele – A rituálé régészete. Miskolc in press.
 2. Fülöp, Kristóf 2017: The Birth of Wells. A Late Bronze Age Well from Pusztataskony-Ledence. In: KISS, Viktória–KULCSÁR, Gabriella–V. SZABÓ, Gábor–VÁCZI, Gábor (eds): State of the Hungarian Bronze Age Research. Proceedings of the conference papers held between 17th and 18th of December 2014. Prehistoric Studies 2. MTA BTK Régészeti Intézet/ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest. in press.
 3. Fülöp Kristóf 2017: Különleges késő bronzkori gyermeksír és miniatűr edénykészlete – A special Late Bronze Age child grave and its miniature vessel set. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve XXV (2017) in press.
 4. Fülöp Kristóf-Váczi Gábor 2016: Late bronze age cremation burials: a complex event with few remains – A késő bronzkori hamvasztásos temetkezés: összetett esemény kevés maradvánnyal. Hungarian Archaeology (spring) – Magyar Régészet (tavasz) 1-7.
 5. Füzesi András-Bartus Dávid-Fülöp Kristóf-Juhász Lajos-Rupnik László-Siklósi Zsuzsanna-V. Szabó Gábor-Szilágyi Márton-Váczi Gábor 2015: Preliminary report on the field surveys and excavations in the vicinity of Berettyóújfalu. DissArch Ser. 3, No. 3, 223-239.
 6. Fülöp Kristóf-Váczi Gábor 2014: Preliminary report on the excavation of a new Late Bronze Age cemetery from Jobbágyi (North Hungary). DissArch Ser. 3, No. 2 (2014), 413-421.
 7. Fülöp Kristóf 2014: The role of wells in the everyday and beyond that – A well of the Tumulus culture from Pusztataskony. In: Kiss V.–Kulcsár G.–V. Szabó G.–Váczi G. (eds.): State of the Hungarian Bronze Age Research. Abstracts of the conference papers held between 17th and 18th of December 2014. Budapest, 65-66.

Népszerűsítő

 1. Fülöp Kristóf: Elrejtett történetek. Ásónyomon – Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos-ismeretterjesztő blogja (2016. március 11.) mhttp://www.asonyomon.hu/elrejtett-tortenetek/
 1. Fülöp Kristóf: Gumicsizma és két kerék – temetőkutatás a halottak bolygatása nélkül. Ásónyomon – Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos-ismeretterjesztő blogja (2015. február 14.) http://www.asonyomon.hu/gumicsizma-es-ket-kerek-temetokutatas-a-halottak-bolygatasa-nelkul/
 1. Fülöp Kristóf: Kutak mélyén. Ásónyomon – Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos-ismeretterjesztő blogja (2013. november 23.) http://www.asonyomon.hu/kutak-melyen/
 1. Fülöp Kristóf-V. Szabó Gábor: Elrejtett kincsek nyomában a zempléni erdő mélyén. Ásónyomon – Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos-ismeretterjesztő blogja (2012. április 19.) http://www.asonyomon.hu/elrejtett-kincsek-nyomaban-a-zempleni-erdo-melyen/

Előadások

Konferenciák

 1. Fülöp Kristóf: Késő bronzkori máglya rekonstrukciója. Új eredmények az ELTE BTK Régészettudományi Intézet bronzkori kutatóműhelyéből (Budapest, 2017. május 23.)
 2. Fülöp Kristóf: Bronzkori hamvasztás nyomában – kerámiák tűzbe veszett története. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Új Nemzeti Kiválóság Program 2016/17. évi ösztöndíjasainak szervezett konferenciája az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Budapest, 2017. május 5.)
 3. Fülöp Kristóf: A biographical perspective: functions and meanings of Pottery in the Late Bronze Age funerary ritual. International Open Workshop. Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V (Kiel, March 20-24, 2017)
 4. Fülöp Kristóf: A késő bronzkori halomsíros kultúra temetkezéseinek mikroszintű eseménytörténeti vizsgálata. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat által szervezett előadássorozat (Budapest, 2016. november 16.)
 5. Fülöp Kristóf-Füzesi András: Őskori megtelepedési stratégiák a Berettyó partján. 2015. év ásatási eredményei az M4 autópálya előzetes régészeti feltárásai alapján. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat éves konferenciája (Budapest, 2016. május 24-25.)
 6. Fülöp Kristóf: A temetési rituálé a kerámiaanyag tükrében. A halál régészete. Halálmód, temetkezési rituálé, halott-tisztelet, archaeothanatológia konferencia és workshop. (Pécs, 2016. március 31-április 1.)
 7. Fülöp Kristóf: A késő bronzkori halomsíros kultúra temetője Jobbágyi határában. V. Északkelet-magyarországi Regionális Régészeti Konferencia (Miskolc, 2016. március 3.)
 8. Fülöp Kristóf: Élet a halál után. A kút szerepe a vízadáson túl. MΩMOΣ – Őskoros kutatók IX. összejövetele. A rituálé régészete (Miskolc, 2015. október 14-16.)
 9. Fülöp Kristóf: A kút szerepe a hétköznapokban és azon túl. A halomsíros kultúra kútja Pusztataskonyból. A Bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon (Budapest, 2014. december 17-18.)
 10. Fülöp Kristóf-Váczi Gábor: Patroklosz örökében. Hamvasztásos rítusú késő bronzkori temetkezések a Mátra lábánál. A miskolci Herman Ottó Múzeum által Koós Judit tiszteletére szervezett születésnapi konferencia (Miskolc, 2014. november 26.)

Népszerűsítő előadások

 1. Fülöp Kristóf: Hogyan rekonstruáltunk egy bronzkori hamvasztást? Egy régészeti kísérlet története és tanulságai. Science Meetup (Budapest, 2017. június 8)
 2. Fülöp Kristóf: A holtak szerepe az élők közösségében. Magyar Régészet Napja (Budapest, 2017. május 27.)
 3. Fülöp Kristóf: A bronzkori edényművesség, „leletsimogatás”. Magyar Régészet Napja (Budapest, 2016. május 28.)
 4. Fülöp Kristóf: A hamvasztás gyakorlata és kognitív háttere a késő bronzkori Kárpát-medencében. Visszapillantó II. (Miskolc, 2016. május. 11.)
 5. Fülöp Kristóf: Régészeti előadás és interaktív bemutató. Múzeumok éjszakája (Salgótarján, 2015. június 20.)
 6. Fülöp Kristóf-Váczi Gábor: .: Időutazás a 21-es úton. Egy titokzatos bronzkori közösség temetője. Kutatók éjszakája
 7. Fülöp Kristóf: Hősök nyomában. A régészet nagy egyéniségei és személyiségei. A magyar régészet nagyjai – „Móra Ferenc ezeregy élete”. Magyar Régészet Napja (Budapest, 2014. május 31.)

Eddigi tanulmányokat és tudományos tevékenységet elismerő díjak

 1. Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018 ösztöndíj elnyerése (2017)
 2. Új Nemzeti Kiválóság Program 2016/2017 ösztöndíj elnyerése (2016)
 3. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 1. helyezés (2015)